top of page

Менаџмент на документи

Дополни го сметководствениот и деловниот систем со скенирани или атачирани документи

Работен тек на дојдовен документ

#СтандарденПакет

Работен тек на дојдовен документ

Додај работни текови за автоматска обработка на секој дојдовен електронски документ, на пр.

 

  • Испраќај и примај документи од/до OCR автоматски

  • Креирај нацрт документ за набавка во Dynamics NAV

  • Искнижи нацрт документ

  • Креирај линии на плаќање за книжени документи

 

Условите за работен тек може да биде дефиниран по корисник (user) за контрола на протокот, базиран на добавувач или износ.

 

Повеќе инфо:
Link

Сподели информација
Менаџмент на документи
Функционалности со дојдовни документи
Дојдовни документи
Дојдовни документи
Оптичко препознавање на знаци (OCR)
Оптичко препознавање на знаци (OCR)
Работен тек на дојдовен документ
Работен тек на дојдовен документ

Напомена: Можни се мали отстапувања на описите од самата верзија на Dynamics NAV / 365 Business Central. 

Microsoft Dynamics NAV / 365 Business Central е најпопуларниот ERP за мали и средни фирми во светот - 100.000 организации работат со Business Central. 

Избери некоја од категориите ...

bottom of page