top of page

Плати и хонорари

Точна и навремена пресметка на плати

Плати

#ЛСНадополнување

Плати

Пресметка според македонски прописи со западна функционалност

Сите потребни специфики за платата што се пропишани за работа во Македонија и плус дополнувања кои опфаќаат награди и одбитоци за вработените. 

Модулот ги поддржува сите начини на пресметка на плата (од бруто кон нето, од нето кон бруто, пресметка на вграден или надополнет минат труд и сл.), како и сите дополнителни барања согласно најновите законски промени во РМ.

Исплатното ливче може да се праќа во PDF формат по е-пошта на секој вработен или да се врачува на традиционален начин. Изготвувачот на плати е доволно да кликне на копчето и да избере која група на вработени или сите вработени ќе добијат исплатно ливче преку е-пошта. 

 

Креирање на нов месец и облигација за плата

Креирање на нов месец и облигација за плата

Повеќе инфо:
Link
Сподели информација
Плати и хонорари
Функционалности за плати и примања
Плати
Плати

Напомена: Можни се мали отстапувања на описите од самата верзија на Dynamics NAV / 365 Business Central. 

Microsoft Dynamics NAV / 365 Business Central е најпопуларниот ERP за мали и средни фирми во светот - 100.000 организации работат со Business Central. 

Избери некоја од категориите ...

bottom of page