top of page

Интеграција со други системи

Вистински CRM е оној кој е интегриран со другите процеси и системи
Функционалности за интегрирање со други системи
Прегледај ги функционалностите и види како може да се искористат во твоето работење
Интегрирање со сметководство и комерцијално работење

Интегрирање со сметководство и комерцијално работење

Запишување на е-пошта во Microsoft Exchange

Запишување на е-пошта во Microsoft Exchange

Интеграција со Microsoft Outlook и Office 365

Интеграција со Microsoft Outlook и Office 365

Синхронизирај ги контактите, работните задачи и состаноците меѓу Dynamics NAV, Outlook и мобилниот телефон

Прикажи ја категоријата како листа тука ...
Управување на релации со контакти
Менаџирање на коминтентите и продажните можности/зделки
Ракување со контакти
Ракување со контакти
Маркетинг и продажни активности
Маркетинг и продажни активности
Интеграција со други системи
Интеграција со други системи
Сервис
Сервис
bottom of page