top of page

Планирање на набавки

Планирање на набавките

#НапреденПакет

Планирање на набавките

Планирај го потребното количество на суровини и материјали врз основа на побарувачката на готов производ поддржано од функционалноста за распоред на главното производство и планирање на набавката на суровините и материјалите.

 

Основното планирање на набавките вклучува:

  • Автоматско креирање на налози за производство и набавни порачки

  • Акциски пораки за брзо и лесно балансирање на понудата и побарувачката

  • Поддршка за колективно и поединечно планирање на суровините и материјалите

  • Сетирање на артиклите со сопствена политика за повторно нарачување, вклучувајќи ја информацијата дали се од сопствено производство или се купуваат од трета страна.

 

Подесување на податоци на артиклот за планирање

Подесување на податоци на артиклот за планирање

Повеќе инфо:
Link

Најчесто поставувани прашања за ERP и Dynamics NAV има на линкот https://goo.gl/u3yxfa.

Сподели информација
Планирање на набавки
Функционалности за планирање на набавки
Планирање на набавките
Планирање на набавките
Предвидување на побарувачката
Предвидување на побарувачката
Предвидување на продажбата и залихите
Предвидување на продажбата и залихите

Напомена: Можни се мали отстапувања на описите од самата верзија на Dynamics NAV / 365 Business Central. 

Microsoft Dynamics NAV / 365 Business Central е најпопуларниот ERP за мали и средни фирми во светот - 100.000 организации работат со Business Central. 

Избери некоја од категориите ...

bottom of page