top of page

Работен тек (workflow)

Постави работни текови што ги поврзуваат бизнис-процесните задачи изведувани од различни корисници

Набавки и интеграција

#СтандарденПакет

Набавки и интеграција

Microsoft Dynamics NAV е интегриран со Optical Character Recognition (OCR) услугите и работниот процес на набавка оди од рака на рака. Надворешните фактури можеш да ги примиш, процесираш и генерираш линии за плаќање со соодветниот работен процес.

Во секој стадиум, корисникот (User) може да ги измени условите за автоматско процесирање, за да може да испрати документи за одобрување, пред процесот на процесирање, ако тие докуметни го надминуваат пропишаниот лимит или некој друг услов.

 

 

Повеќе инфо:
Link

Сподели информација
Работен тек (workflow)
Функционалности за работни текови и одобрувања
Општо за работни текови
Општо за работни текови
Продажби и маркетинг
Продажби и маркетинг
Набавки и интеграција
Набавки и интеграција
Групи на работни текови и карактеристики
Групи на работни текови и карактеристики

Напомена: Можни се мали отстапувања на описите од самата верзија на Dynamics NAV / 365 Business Central. 

Microsoft Dynamics NAV / 365 Business Central е најпопуларниот ERP за мали и средни фирми во светот - 100.000 организации работат со Business Central. 

Избери некоја од категориите ...

bottom of page