top of page

Електронски услуги

... што помалку мануелна работа и работа со хартија

Курсни листи

#СтандарденПакет

Курсни листи

Преземај автоматски најнови курсни лисит

Ажурирај курсни листи со користење на веб услуги на други компании, кои испорачуваат курсни листи во XML формат или стримови. Ажурирањата можат да се извршат рачно или автоматски со помош на функционлноста “ред на чекање”.

 

Податоците за валутите на Yahoo и European Central Bank (ECB) се подржани надвор од стандардните рамки и останатите услуги за достава на валути можат да бидат додадени со мапирање на податоците во подесувањето на курсните листи, а задачата може да биде завршена кај клиентот на крајниот корисник без дополнителни програмерски дозволи.

 

Повеќе инфо:
Link

Сподели информација
Електронски услуги
Функционалности на електронско фактурирање и курсеви
Eлектронско фактурирање
Eлектронско фактурирање
Курсни листи
Курсни листи

Напомена: Можни се мали отстапувања на описите од самата верзија на Dynamics NAV / 365 Business Central. 

Microsoft Dynamics NAV / 365 Business Central е најпопуларниот ERP за мали и средни фирми во светот - 100.000 организации работат со Business Central. 

Избери некоја од категориите ...

bottom of page