top of page

Времето дополнително ќе го објавиме (TBD)

|

www.loginsystems.biz

Деловно работење со Microsoft Dynamics 365 Business Central

Потребите кај фирмите се менуваат. Технологијата нуди големи можности за сметководителите и бироата да понудат сметководствени решенија за различни организации по обем и дејност.

Пријавувањето е завршено
Други настани ..
Деловно работење со Microsoft Dynamics 365 Business Central
Деловно работење со Microsoft Dynamics 365 Business Central

Време и локација

Времето дополнително ќе го објавиме (TBD)

www.loginsystems.biz

Пријавени

За настанот

На настанот ќе се презентираат можностите на Dynamics 365 Business Central од деловен, технички и лиценцен поглед. 

Сподели го настанот

bottom of page