Accounting Documents
88
Група

ВКУПНА СЕОПФАТНА ДОБИВКА/ЗАГУБА ЗА ПЕРИОДОТ

На сметките од група 88 - Вкупна сеопфатна добивка/загуба за периодот, се евидентира делот од вкупната сеопфатна добивка/загуба кој припаѓа на матичното друштво и учеството кое нема контрола.

color_logo_transparent_2x.png

Формирана во 1991, Логин Системи е македонска компанија за креирање и одржување на ЕРП деловни решенија (ERP solutions) базирани на индустрискиот стандард Microsoft Dynamics NAV / 365 Business Central.

Од своето постоење до денес, Логин Системи е секогаш лидер во областа што ја работи. 

Сподели:
LSLogoTransparentWOSlogan