Accounting Documents
04
Група

ДОЛГОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА

На сметките од групата 04 - Долгорочни побарувања, се евидентираат побарувањата со рок на доспеаност подолг од 1 година кои се признаваат и вреднуваат во согласност со МСС 18, МСС 39 и други релевантни МСФИ и оддели 11, 12, 23 и други релевантни оддели на меѓународниот стандард за финансиско известување за мали и средни субјекти.

color_logo_transparent_2x.png

Формирана во 1991, Логин Системи е македонска компанија за креирање и одржување на ЕРП деловни решенија (ERP solutions) базирани на индустрискиот стандард Microsoft Dynamics NAV / 365 Business Central.

Од своето постоење до денес, Логин Системи е секогаш лидер во областа што ја работи. 

Сподели:
LSLogoTransparentWOSlogan