top of page

30 мин online консултација за PayPal

Подесување на бизнис сметка и прием на пари со PayPal во Македонија

  • 30 min
  • 36 евра
  • Online сесија

Опис

За време од 30 минути може да прашаш за PayPal како сервис, да зборуваме за стратегија на поставување на платежна услуга PayPal за наплата на твоите производи и услуги. Услугата што ја нудиме вклучува и помош во инсталирање и конфигурирање на бизнис сметката во временската рамка на оваа услуга. Ако буџетот не ви ја дозволува оваа услуга, може да ја посетите рубриката за Пејпал на www.loginsystems.biz/paypal. Таму ќе најдете корисници информации, а можете да поставите прашања и да дискутирате со нашите членови. НАПОМЕНА Консултацијата не вклучува техничка поддршка или било каква консултација за пејпал сметки што се отворени претходно преку други земји и кои имале трансакции пред 2020 година.


Полиса за откажување

Те молиме да го откажеш или презакажеш терминот најмалку 4 часа однапред. Го задржуваме правото да откажеме или презакажеме средба според наше видување. Во случај на наше откажување на услуга што е платена, средствата ги враќаме назад. Благодариме! / Please cancel or reschedule your booking 4 hours ahead. Login Systems reserves the right to cancel or reschedule a service at our discretion. In case of our cancelation the service that has been paid, we are going to return the payment back. Thank you!


Други закажувања за нашите услуги

bottom of page