top of page
деловен систем базиран на Dynamics 365 Business Central

15 мин консултација

Бесплатен тел. разговор за набавка на бизнис софтверско решение

  • 15 min
  • Онлајн сесија (ZOOM)

Опис

Консултацијата опфаќа прашања поврзани со набавка на нов софтверски систем за сметководство и деловно работење. Фокусот е на Microsoft Dynamics NAV / 365 Business Central. Напомена За време на сесијата не е предвиден разговор и консултации поврзани со Пејпал и платежни услуги. За вакви потреби користете го линкот www.loginsystems.biz/PayPal.


Полиса за откажување

Те молиме да го откажеш или презакажеш терминот најмалку 4 часа однапред. Го задржуваме правото да откажеме или презакажеме средба според наше видување. Во случај на наше откажување на услуга што е платена, средствата ги враќаме назад. Благодариме! / Please cancel or reschedule your booking 4 hours ahead. Login Systems reserves the right to cancel or reschedule a service at our discretion. In case of our cancelation the service that has been paid, we are going to return the payment back. Thank you!


Други закажувања за нашите услуги

bottom of page