top of page

Актуелни објави

MSD365BC.png

1

МК локализација

Книга на влезно-излезни документи (фактури) за ДДВ-04

Задолжителна МК локализација за Microsoft Dynamics NAV Управата за јавни приходи за определена група на ДДВ обврзници може да достави...

пишува:

Angel Face

Автор

30.06.2017

Notebook and Fountain Pen

категории

Книга на влезно-излезни документи (фактури) за ДДВ-04

300x250_Banner dyn365bc.jpg

Најнови објави

|

MakasIT.gif

Задолжителна МК локализација за Microsoft Dynamics NAV


Книга на влезно-излезни документи (фактури)

Управата за јавни приходи за определена група на ДДВ обврзници може да достави барање за информации заради утврдување на веродостојноста на податоците искажани во поединечните полиња на даночната пријава “ДДВ-04“ (согласно член 57, 60 и 62 од Законот за даночна постапка „Службен весник на РМ“, бр. 13/06 ... 23/16).

Обврзниците со доставувањето на даночната пријава “ДДВ-04“ е потребно да достават и (а) евиденција на излезните фактури за оданочив промет и долгуван данок согласно член 55 став 1 и 2 од Законот за данокот на додадена вредност; и (б) евиденција на влезните фактури со претходен данок кој може да се одбие и на исправките на даночната основа и на одбитоците на претходниот данок, за соодветниот даночен период.

Во случај ДДВ обврзникот да добие вакво Барање од УЈП, податоците треба да ги достави во Табеларен преглед кој е доставен од страна на УЈП. Пополнетиот Табеларен преглед се доставува како прилог кон даночната пријава ДДВ-04 за соодветниот даночен период, преку системот е-Даноци https://etax-fl.ujp.gov.mk.

Книгата за влезно-излезните документи што ја изработи Логин Системи е корисна и како поткрепа за ДДВ пријавата ДДВ-04 бидејќи овозможува преглед на влезното и излезното ДДВ по документи и даночни стапки.


Изглед на книга за влезно излезни документи во Dynamics NAV

Корисната работа со овој извештај е тоа што се прикажуваат износите збирно за документите но со можност да се отворат и видат поединечните износи како што е на сликата подолу ...


Приказ на линиите во фактурата

Приказ на линиите во фактурата

Многу важна работа е тоа што овој извештај се пренесува во Microsoft Excel во идентичен изглед и иста функционалност.


Изглед на извештајот во Excel

Изглед на извештајот во Excel

Насоки за доставување на евиденции на излезни/влезни фактури како прилог на ДДВ-04 пријава во случај на барање од УЈП има на адресата http://ujp.gov.mk/mk/javnost/soopstenija/pogledni/590. (20.01.2017).

 

Microsoft Dynamics NAV е систем кој е направен како платформа на која може да се надодава и прилагодуваат работи кои се бараат од корисникот. За потребите на македонските организации, Логин Системи има изработено и се во функција сет од од подесувања, подобрувања и нови опции кои се однесуваат на законските прописи, како и надополнувања за дополнителен конфор во работата и потребите на менаџерите.


Надополнување, македонска локализација, Dynamics NAV

Македонска локализација во Microsoft Dynamics NAV (изработена од Логин Системи)

Изведбата на македонската локализација е повеќеслојна и флексибилна. Со оваа локализација се обезбедува да се задоволат различните потреби на корисниците независно од нивната големина и за различните потреби. Локализацијата во Македонија е изведена во три слоја: (1) задолжителна локализација, (2) суштинска локализација со надополнувања, и (3) надополнувања по желба и потреба.

Microsoft Dynamics NAV 2017 е најкомплетниот интегриран систем што се нуди во Македонија. Тој е најпопуларниот ERP за мали и средни фирми во светот - 100.000 организации работат со NAV. Целосна листа на македонска локализација и надополнувања има тука.

Логин Системи е овластен провајдер на решенија и услуги базирани на Microsoft Dynamics NAV од 2002ра година до денес.

0 comments
LSFacebookWider.png
LSMessengerTransparent.png
LSWhatsAppTransparent.png
LSeMailTransparent.png
LSTwitter.png
LSLinkedInTransparent.png

Поврзани производи и услуги

Product LS

Сметководство

 Прегледај го форумот за сметководство и финансии и учествувај во дискусиите на фелата.

Програм за плата

Ако сте поголема организација, модулот за пресметка на плата е интегрален дел на Dynamics NAV / 365 Business Central.

bottom of page