top of page

Лиценци и услуги за сметководствено и деловно работење

Избери област

Лиценци
Dynamics NAV
Неопходни дозволи за работа на сметководствено и деловно решение 
Локализација и надополнувања
Неопходни компоненти за работа во Македонија според прописи во МК
Услуги на
Логин Системи
Активности на поставување и оспособување на корисниците
Хостирање и одржување
Решението треба да се стави на централно место и да се одржува во функција

Лиценци Microsoft Dynamics NAV

Се овозможува право на пристап до Microsoft Dynamics NAV

Стандарден корисник SAL

Пристап до стандардните функционалности на Microsoft Dynamics NAV

Категорија

Лиценца

Честота

Мин. кол.

месечно

1

Ед. мерка

корисник

Цена 

29

Напреден надополнет корисник SAL

Користење на проширените функционалности на Microsoft Dynamics NAV

Категорија

Лиценца

Честота

Мин. кол.

месечно

---

Ед. мерка

корисник

Цена 

9

Лимитиран корисник SAL

За корисници кои не прават книжења и имаат потреба да прегледуваат податоци

Категорија

Лиценца

Честота

Мин. кол.

месечно

---

Ед. мерка

корисник

Цена 

5

MSLicences

Локализација и надополнувања од Логин Системи

Неопходни компоненти за работа во Македонија според прописи во МК

Основна локализација

Категорија

Лиценца

Честота

Мин. кол.

месечно

1

Ед. мерка

корисник

Цена 

19

Премиум локализација

Категорија

Лиценца

Честота

Мин. кол.

месечно

---

Ед. мерка

Корисник

Цена 

10

Малопродажба

Категорија

Лиценца

Честота

Мин. кол.

месечно

---

Ед. мерка

корисник

Цена 

15

Плати и човечки ресурси

Брзо, едноставно и прегледно пресметување на плати

Категорија

Лиценца

Честота

Мин. кол.

месечно

---

Ед. мерка

корисник

Цена 

12

Lokalizacija

Услуги на имплементирање

Активности на поставување на деловно решение и оспособување на корисниците

Изработка на документ со функционални барања

Категорија

Подготовки

Честота

Мин. кол.

еднаш, на почеток

---

Ед. мерка

ден

Цена 

Запознавање со системот и обука на power корисници

Категорија

Подготовки

Честота

Мин. кол.

еднаш, на почеток

---

Ед. мерка

час

Цена 

Поставување на развојна околина

Категорија

Подготовки

Честота

Мин. кол.

еднаш, на почеток

---

Ед. мерка

час

Цена 

Специфики околу продажбата и документи поврзани со продажбата

Категорија

Дизајн на решение

Честота

Мин. кол.

еднаш, на почеток

---

Ед. мерка

час

Цена 

Специфики околу набавките

Категорија

Дизајн на решение

Честота

Мин. кол.

еднаш, на почеток

---

Ед. мерка

час

Цена 

Осмислување и категоризација на производи и услуги

Категорија

Дизајн на решение

Честота

Мин. кол.

еднаш, на почеток

---

Ед. мерка

час

Цена 

Програмирање и тестирање

Категорија

Развој

Честота

Мин. кол.

еднаш, на почеток

---

Ед. мерка

час

Цена 

Прилагодување на изглед на документи поврзани со добавувачи и купувачи

Категорија

Развој

Честота

Мин. кол.

еднаш, на почеток

Ед. мерка

Цена 

Извештаи према добавувачи-принципали

Категорија

Развој

Честота

Мин. кол.

еднаш, на почеток

Ед. мерка

Цена 

Одобрување базиран на workflow management

Категорија

Развој

Честота

Мин. кол.

еднаш, на почеток

Ед. мерка

Цена 

Изработка на Power BI основен извештај за Android и iOS

Категорија

Развој

Честота

Мин. кол.

еднаш, на почеток

Ед. мерка

Цена 

Останати активности во развојот на решението

Категорија

Развој

Честота

Мин. кол.

еднаш, на почеток

Ед. мерка

Цена 

Инсталирање и конфигурирање на серверски компоненти од Dynamics NAV

Категорија

Поставување

Честота

Мин. кол.

еднаш, на почеток

Ед. мерка

Цена 

Подесување на книжни шеми во сметководството

Категорија

Поставување

Честота

Мин. кол.

еднаш, на почеток

Ед. мерка

Цена 

Миграција на податоците од претходен систем

Три различни опции за миграција од стариот систем кон ERP системот на Dynamics NAV

Категорија

Поставување

Честота

Мин. кол.

еднаш, на почеток

Ед. мерка

Цена 

Систем на привилегии на користење објекти (табели, извештаи, форми)

Категорија

Поставување

Честота

Мин. кол.

еднаш, на почеток

Ед. мерка

Цена 

Инсталирање и конфигурирање на десктоп апликација

Категорија

Поставување

Честота

Мин. кол.

еднаш, на почеток

Ед. мерка

Цена 

Подесување на систем за мобилни телефони и таблети (Windows, Android, iOS)

Категорија

Поставување

Честота

Мин. кол.

еднаш, на почеток

Ед. мерка

Цена 

Останати активности во поставување на решение

Ако има потреба од интеграција со други системи или правење на некои специфични модули

Категорија

Поставување

Честота

Мин. кол.

еднаш, на почеток

Ед. мерка

Цена 

Обука за користење и презентирање куси упатства на мк јазик

Почнавме први со едукација за компјутери. Сега продолжуваме ...

Категорија

Тренинг и консалтинг

Честота

Мин. кол.

еднаш, на почеток

Ед. мерка

Цена 

Дополнителни едукативни и показни услуги

Категорија

Тренинг и консалтинг

Честота

Мин. кол.

еднаш, на почеток

Ед. мерка

Цена 

Надгледување на работењето во почетниот период (мониторинг)

Категорија

Тренинг и консалтинг

Честота

Мин. кол.

еднаш, на почеток

Ед. мерка

Цена 

Раководење со импплементација на решение

Твојот деловен систем ќе го гради најдобрата проектна екипа

Категорија

Менаџмент

Честота

Мин. кол.

еднаш, на почеток

Ед. мерка

Цена 

ImplementServices

Хостирање и одржување

Решението треба да се стави на централно место и да се одржува во функција

Услуги на хостирање

Ослободи се од техникалиите и комплексноста на серверската инфраструктура

Категорија

Стартер

Честота

Мин. кол.

месечно

1

Ед. мерка

пакет

Цена 

10

Одржување стартер

Осигурај се дека ќе имаш непрекинато работење

Категорија

Стартер

Честота

Мин. кол.

месечно

1

Ед. мерка

пакет

Цена 

65

Одржување стандард

Почеток на решавање на евентуален проблем во ист ден

Категорија

Стандард

Честота

Мин. кол.

месечно

Ед. мерка

пакет

Цена 

175

Hostiranje
bottom of page