top of page
Accounting Documents
860
Синтетска сметка

Данок на добивка на компоненти на останата сеопфатна добивка

На сметката 860 - Данок на добивка на компоненти на останата сеопфатна добивка, се евидентира износ според називот на сметката

bottom of page