top of page

Грижа и сервис

Понуди и обезбеди грижа каква што заслужуваат твоите корисници

Сервисни договори

#НапреденПакет

Сервисни договори

Постави договор за одреден купувач во однос на нивото на сервисни услуги кои треба да бидат испрачани.

Со овој модул можеш да:

 • Зачуваш информации за историјатот на договорот, продолжување на договорот и урнеци за договори
   

 • Ракувај со податоци за гаранцијата на сервисните артикли или резервните делови.
   

 • Забележи ги деталите за нивото на сервисна услуга, за времето на одговор, нивото на попуст, како и сервисната историја на секој договор, вклучувајќи ги искористените сервисни артикли, резервни делови и работни часови.
   

 • Мериш профитабилност на секој договор
   

 • Генерираш понуди по основ на сервисен договор

Се препорачува да ги користиш модулите за Ракување со сервисни порачки и сервисни артикли.

Повеќе инфо:
Link

Сподели информација
Грижа и сервис
Функционалности за водење на сервис
Планирање и испорака
Планирање и испорака
Сервисен ценовник
Сервисен ценовник
Сервисни договори
Сервисни договори
Сервисни артикли
Сервисни артикли
Сервисни порачки
Сервисни порачки

Напомена: Можни се мали отстапувања на описите од самата верзија на Dynamics NAV / 365 Business Central. 

Microsoft Dynamics NAV / 365 Business Central е најпопуларниот ERP за мали и средни фирми во светот - 100.000 организации работат со Business Central. 

Избери некоја од категориите ...

bottom of page