top of page

Напредно магацинско работење

Води го големиот магацин како да е мал

Систем за управување со големи магацини (WMS)

#НапреденПакет

Систем за управување со големи магацини (WMS)

Управувај со артиклите на ниво на бин. Примај и сместувај артикли во бинови; испорачувај артикли од бинови врз основа на урнек за put-away; подигнувај артикли базирани на рангирање на зони и бинови. Преместувај ги артилите од еден во друг бин употребувајќи го извештајот за оптимизација за употреба на магацинскиот простор или преместувај ги артиклите рачно.

 

Документи за управување (движење) на залихата низ магацините се креирани за да може да се извршува процесот на сместување и подигнување на артиклите, кои понатаму можат да се искористат за продажни порачки, налози за пренос, набавни порачки, повратни порачки и производни порачки.

 

Сервисните порачки не се вклучени тука.

 

Повеќе инфо:
Link

Сподели информација
Напредно магацинско работење
Функционалности за напредно магацинско работење WMS
Подесување на бин
Подесување на бин
Интерни Picks и Put Aways
Интерни Picks и Put Aways
Систем за управување со големи магацини (WMS)
Систем за управување со големи магацини (WMS)

Напомена: Можни се мали отстапувања на описите од самата верзија на Dynamics NAV / 365 Business Central. 

Microsoft Dynamics NAV / 365 Business Central е најпопуларниот ERP за мали и средни фирми во светот - 100.000 организации работат со Business Central. 

Избери некоја од категориите ...

bottom of page