top of page

Набавки и обврски

Воведи ред во набавките и намали ги трошоците

Попуст на набавна линија

#СтандарденПакет

Попуст на набавна линија

Управувај со различни попусти на набавната цена на аритиклите, кој е договаран со различни добавувачи и е условен со параметри, како што се минимална количина, единица мерка, валута, варијанта на артиклот и временски период.

 

Најдобриот, базиран на најголем попуст, е пресметан единечен трошок во одредена набавна порачка е во услови кога таа порачка ги задоволува условите наведени во табелата за попусти за набавни линии.

 

Повеќе инфо:
Link

Сподели информација
Набавки и обврски
Функционалности за добавувачи, набавки и обврски
Добавувачи и основни обврски
Добавувачи и основни обврски
Попуст на набавна линија
Попуст на набавна линија
Ракување со вратени набавни порачки
Ракување со вратени набавни порачки
Алтернативни адреси за порачки
Алтернативни адреси за порачки
Попуст на набавна фактура
Попуст на набавна фактура
Планирање набавки
Планирање набавки
Директна испорака од добавувач до купувач
Директна испорака од добавувач до купувач
Цена на набавна линија
Цена на набавна линија
Набавни фактури
Набавни фактури
Ракување со набавни порачки
Ракување со набавни порачки

Напомена: Можни се мали отстапувања на описите од самата верзија на Dynamics NAV / 365 Business Central. 

Microsoft Dynamics NAV / 365 Business Central е најпопуларниот ERP за мали и средни фирми во светот - 100.000 организации работат со Business Central. 

Избери некоја од категориите ...

bottom of page