top of page

Набавки и обврски

Воведи ред во набавките и намали ги трошоците

Попуст на набавна фактура

#СтандарденПакет

Попуст на набавна фактура

Автоматска пресметка на попуст на фактура. Попустот може да варира од добавувач до добавувач со различен минимален износ, (во различни валути) и различни рати, во зависност од вредноста на фактурата.

 

Попустот се пресметува на секоја набавна линија одделно и се вклучува во вкупниот износ на фактурата.

 

  

Повеќе инфо:
Link

Сподели информација
Набавки и обврски
Функционалности за добавувачи, набавки и обврски
Добавувачи и основни обврски
Добавувачи и основни обврски
Попуст на набавна линија
Попуст на набавна линија
Ракување со вратени набавни порачки
Ракување со вратени набавни порачки
Алтернативни адреси за порачки
Алтернативни адреси за порачки
Попуст на набавна фактура
Попуст на набавна фактура
Планирање набавки
Планирање набавки
Директна испорака од добавувач до купувач
Директна испорака од добавувач до купувач
Цена на набавна линија
Цена на набавна линија
Набавни фактури
Набавни фактури
Ракување со набавни порачки
Ракување со набавни порачки

Напомена: Можни се мали отстапувања на описите од самата верзија на Dynamics NAV / 365 Business Central. 

Microsoft Dynamics NAV / 365 Business Central е најпопуларниот ERP за мали и средни фирми во светот - 100.000 организации работат со Business Central. 

Избери некоја од категориите ...

bottom of page