top of page

Набавки и обврски

Воведи ред во набавките и намали ги трошоците

Ракување со набавни порачки

#СтандарденПакет

Ракување со набавни порачки

Можеш да ракуваш со процесирањето на набавни понуди, рамковни набавни порачки и набавни порачки. Директно креирање на набавна фактура се разликува од креирање на набавна порачка. Расположивата количина е прилагодена на количината внесена во линијата на набавната порачка, но не е афектирана од набавната фактура се додека истата не се искнижи.

 

Користи го овој модул за:


  • Управување на парцијални приеми

  • Посебни приеми и фактура и креирање на авансни фактура за набавни порачки

  • Употреба на понуди и рамковни набавни порачки во фаза на нарачување (понудите и рамковните порачки не влијаат на податоците за залиха)

 


Процес на набавки

Процес на набавки

Повеќе инфо:
Link

Сподели информација
Набавки и обврски
Функционалности за добавувачи, набавки и обврски
Добавувачи и основни обврски
Добавувачи и основни обврски
Попуст на набавна линија
Попуст на набавна линија
Ракување со вратени набавни порачки
Ракување со вратени набавни порачки
Алтернативни адреси за порачки
Алтернативни адреси за порачки
Попуст на набавна фактура
Попуст на набавна фактура
Планирање набавки
Планирање набавки
Директна испорака од добавувач до купувач
Директна испорака од добавувач до купувач
Цена на набавна линија
Цена на набавна линија
Набавни фактури
Набавни фактури
Ракување со набавни порачки
Ракување со набавни порачки

Напомена: Можни се мали отстапувања на описите од самата верзија на Dynamics NAV / 365 Business Central. 

Microsoft Dynamics NAV / 365 Business Central е најпопуларниот ERP за мали и средни фирми во светот - 100.000 организации работат со Business Central. 

Избери некоја од категориите ...

bottom of page