top of page

Набавки и обврски

Воведи ред во набавките и намали ги трошоците

Алтернативни адреси за порачки

#СтандарденПакет

Алтернативни адреси за порачки

Постави повеќе адреси за управување на нарачките на оние добавувачи, кои покрај главната адреса на фирмата имаат повеќе од една адреса од која може да се врши превземање на нарачките.

 

Овие дополнителни локации можат да бидат избрани од страна на лицето кое процесира при креирање на набавна порачка или фактура.

 


Повеќе инфо:
Link

Сподели информација
Набавки и обврски
Функционалности за добавувачи, набавки и обврски
Добавувачи и основни обврски
Добавувачи и основни обврски
Попуст на набавна линија
Попуст на набавна линија
Ракување со вратени набавни порачки
Ракување со вратени набавни порачки
Алтернативни адреси за порачки
Алтернативни адреси за порачки
Попуст на набавна фактура
Попуст на набавна фактура
Планирање набавки
Планирање набавки
Директна испорака од добавувач до купувач
Директна испорака од добавувач до купувач
Цена на набавна линија
Цена на набавна линија
Набавни фактури
Набавни фактури
Ракување со набавни порачки
Ракување со набавни порачки

Напомена: Можни се мали отстапувања на описите од самата верзија на Dynamics NAV / 365 Business Central. 

Microsoft Dynamics NAV / 365 Business Central е најпопуларниот ERP за мали и средни фирми во светот - 100.000 организации работат со Business Central. 

Избери некоја од категориите ...

bottom of page