top of page

Грижа и сервис

Понуди и обезбеди грижа каква што заслужуваат твоите корисници

Сервисни порачки

#НапреденПакет

Сервисни порачки

Регистрирај ги постпродажните прашања, како што се сервисни барања, доспеани сервисни услуги, сервисни порачки и барања за поправки.

 

Сервисните барања можат да бидат иницирани од страна на купувачот или креирани автоматски согласно условите во сервисниот договор. Податоците можат да бидат внесени во сервисните порачки од вработен во call –центар или во самиот сервис.

 

Можеш да го користиш овој модул за регистрација на импровизирани или еднократни сервисни порачки.

 

Зачувај и ракувај со заменски уреди дадени на купувачите.


Добиј целосна историја на сервисните порачки и сервисните понуди преку “Историјат на сервисни порачки”.

 


Повеќе инфо:
Link

Сподели информација
Грижа и сервис
Функционалности за водење на сервис
Планирање и испорака
Планирање и испорака
Сервисен ценовник
Сервисен ценовник
Сервисни договори
Сервисни договори
Сервисни артикли
Сервисни артикли
Сервисни порачки
Сервисни порачки

Напомена: Можни се мали отстапувања на описите од самата верзија на Dynamics NAV / 365 Business Central. 

Microsoft Dynamics NAV / 365 Business Central е најпопуларниот ERP за мали и средни фирми во светот - 100.000 организации работат со Business Central. 

Избери некоја од категориите ...

bottom of page