top of page

Договори за вработување

Грижа за вработените и нивните услови за работа

Договори

#ЛСНадополнување

Договори

Содржи опции за водење на евиденција на договорите за вработување на работниците. Фирмата или организацијата ќе има евиденција на сите договори и анекси што ги склучил со вработениот.

 

Фирмата може да креира свој урнек на договор кој ќе се печати со потребните податоци и ќе биде спремен за потпис помеѓу фирмата и вработениот. Овозможивме поврзување на договорите за вработување со модулот за плата, со што се заштедува време во “дупло“ внесување на податоците, како и избегнување на грешки и превиди при пополнување на финансиските податоци поврзани со платите на вработените.

 

Повеќе инфо:
Link
Сподели информација

Блог објави

Дискусија - форум

Грешка во потпишување на ДДВ пријава на сајтот на УЈП - java.lang.reflect.invocationtargetexception (179)

Бруто плата за 2023 - Најниска и највисока основица за пресметување на придонеси (235)

УЈП: Пресметка на плата за 2023 година - нова верзија на клиентскиот софтвер и ново даночно ослободување (462)

ФВ Консалтинг: Минимален и максимален регрес за годишен одмор за 2022 година (К-15) (3755)

УЈП: Бруто плата 2022 - најниска и највисока основица за пресметување на придонеси (142)

Придонеси за плата и даночно ослободување за 2022 година (274)

Како-да: Пресметка и плаќање на кирија од фирма на сопственик – физичко лице преку УЈП (176)

Вид на обврска при пресметка на платите (106)

Каровска: Законот за заштита на лични податоци стапува на сила на 24 авг 2021 (193)

Про Агенс: Табеларен преглед на износите за регрес за годишен одмор во годината 2021 (4678)

Договори за вработување
Функционалности поврзани со договори и ангажмани
Договори
Договори

Напомена: Можни се мали отстапувања на описите од самата верзија на Dynamics NAV / 365 Business Central. 

Microsoft Dynamics NAV / 365 Business Central е најпопуларниот ERP за мали и средни фирми во светот - 100.000 организации работат со Business Central. 

Избери некоја од категориите ...

bottom of page