top of page

Интеграција со други системи

Вистински CRM е оној кој е интегриран со другите процеси и системи

Интеграција со Microsoft Outlook и Office 365

#СтандарденПакет

Интеграција со Microsoft Outlook и Office 365

Синхронизирај ги контактите, работните задачи и состаноците меѓу Dynamics NAV, Outlook и мобилниот телефон

Работните задачи, контактите и состаноците може да се интегрираат со Microsoft Outlook двонасочно. Ако продажното лице направи измена во Outlook, промените се запишуваат и во модулот CRM на Dynamics NAV.

 

Дополнително, контактите и операциите поврзани со контактите може да се интегрираат Dynamics CRM Office 365 така што на пример, маиловите испратени и примени поврзани со контактите можат да бидат запишани и следени Dynamics NAV.

 

Маиловите се бележат како интеракација со еден контакт. За секој забележен (регистриран) маил, се креира еден интеракциски лог, а маилот подоцна, може да се отвори и да се види од дневникот на интеракциски логови на Dynamics NAV.

 

Повеќе инфо:
Link
Сподели информација
Интеграција со други системи
Функционалности за интегрирање со други системи
Интегрирање со сметководство и комерцијално работење
Интегрирање со сметководство и комерцијално работење
Запишување на е-пошта во Microsoft Exchange
Запишување на е-пошта во Microsoft Exchange
Интеграција со Microsoft Outlook и Office 365
Интеграција со Microsoft Outlook и Office 365

Напомена: Можни се мали отстапувања на описите од самата верзија на Dynamics NAV / 365 Business Central. 

Microsoft Dynamics NAV / 365 Business Central е најпопуларниот ERP за мали и средни фирми во светот - 100.000 организации работат со Business Central. 

Избери некоја од категориите ...

bottom of page