top of page

Јазици за користење

Користи го твојот службен или мајчин јазик

Документ со повеќе јазици

#СтандарденПакет

Документ со повеќе јазици

Работи на еден јазик, а креирај документи со артикли на различни јазици

Постави алтернативни описи на артиклите од залиха и отпечати извештаи на повеќе јазици (на пр., можеш да направиш фактура на јазикот на примателот на таа фактура). Описите можат да бидат поврзани со индивидуални купувачи, што е особено корисно за продажба во странски земји.

Може да биде корисно да се прилагодат описите на артиклите за домашните корисници. Алтернативните описи на артиклите автоматски се селектираат. За да ја користиш функционалноста за повеќе јазици, текстот за алтернативни јазици треба да биде вметнат во релевантните апликативни објекти.

 

Повеќе инфо:
Link

Сподели информација
Јазици за користење
Функционалности за јазици за користење
Документ со повеќе јазици
Документ со повеќе јазици
Повеќе јазици
Повеќе јазици

Напомена: Можни се мали отстапувања на описите од самата верзија на Dynamics NAV / 365 Business Central. 

Microsoft Dynamics NAV / 365 Business Central е најпопуларниот ERP за мали и средни фирми во светот - 100.000 организации работат со Business Central. 

Избери некоја од категориите ...

bottom of page