top of page

Ракување со готовина

Имај увид на парите во секое време

Прогноза на паричен тек

#СтандарденПакет

Прогноза на паричен тек

Дознај дали ќе бидеш кус со парични средства во наредниот период

Прогнозата за парични текови ја предвидува ликвидноста на компанијата и останатите трезорни позиции, како ќе се одвиваат со тек на време.Таа се состои од две ставки – прием на готовина и исплата на готовина – средства кои очекувате да ги добиете или средства кои очекувате да ги платите плус тековните средства кои ги имате на располагање. Овие елементи заедно ја формираат директната прогноза на паричниот тек.

.

Исто така, можете да поставите основна прогноза на паричниот тек, што по потреба може да ја продолжите и лесно прилагодите. Користете  волшебник како помош за извршување на вашите задачи и автоматските ажурирања на дневните или неделни податоци. Покрај тоа, повеќе извори на податоци се подржани во NAV2017, вклучувајќи ги задачите и даночните податоци.

 

 

Повеќе инфо:
Link

Сподели информација

Блог објави

Дискусија - форум

Грешка во потпишување на ДДВ пријава на сајтот на УЈП - java.lang.reflect.invocationtargetexception (179)

Бруто плата за 2023 - Најниска и највисока основица за пресметување на придонеси (235)

УЈП: Пресметка на плата за 2023 година - нова верзија на клиентскиот софтвер и ново даночно ослободување (462)

ФВ Консалтинг: Минимален и максимален регрес за годишен одмор за 2022 година (К-15) (3756)

УЈП: Бруто плата 2022 - најниска и највисока основица за пресметување на придонеси (142)

Придонеси за плата и даночно ослободување за 2022 година (274)

Како-да: Пресметка и плаќање на кирија од фирма на сопственик – физичко лице преку УЈП (176)

Вид на обврска при пресметка на платите (106)

Каровска: Законот за заштита на лични податоци стапува на сила на 24 авг 2021 (193)

Про Агенс: Табеларен преглед на износите за регрес за годишен одмор во годината 2021 (4678)

Ракување со готовина
Функционалности за ракување со парите и сметките во банка
Управување со сметки во банки
Управување со сметки во банки
Електронско плаќање и задолжувања за клиентите
Електронско плаќање и задолжувања за клиентите
Порамнување на сметките во банките
Порамнување на сметките во банките
Благајна
Благајна
Прогноза на паричен тек
Прогноза на паричен тек
Пишување чек
Пишување чек

Напомена: Можни се мали отстапувања на описите од самата верзија на Dynamics NAV / 365 Business Central. 

Microsoft Dynamics NAV / 365 Business Central е најпопуларниот ERP за мали и средни фирми во светот - 100.000 организации работат со Business Central. 

Избери некоја од категориите ...

bottom of page