Ракување со готовина

Имај увид на парите во секое време

#СтандарденПакет

Порамнување на сметките во банките

Секогаш усогласени сметки

Во Dynamics NAV 2017 постои можност за увезување на изводи од банка од електронските фајлови испратени од страна на Вашата банка во ISO20022/SEPA формат – или со употреба на Сервисот за конвертирање на банкарски податоци за останатите типови на фајлови.


Порамнувањето на изводот од банка се прави за да се „затворат“ сите отворени книжени ставки на банкарските сметки и да се води трага на сите прокнижени изводи на сметките од банка.


Порамнување на плаќањата може да се направи исто така и преку Дневникот за порамнување на плаќањата, каде што во еден чекор се комплетираат и книжат плаќањата и истовремено се прави порамнување на истите. Сега сите уплати од купувачи, плаќања кон добавувачи и останати банкарски трансакции може да се поврзуваат преку Дневникот за порамнување на плаќањата.

 

Исто така, може да се прави филтрирање за да се прикажат само одредени трансакции кои се важни, додека другите трансакции остануваат скриени.

 

Постои можност да се видат сумарни податоци за банкарските изводи, а со повлекување надолу да се видат и деталите за одредено порамнување доколку има потреба. Пред да се прокнижи порамнувањето, може да се испечати состојбата за верификација, или да се генерира тест извештај.

 


Повеќе инфо:
Сподели информација

Блог објави

Ракување со готовина
Функционалности за ракување со парите и сметките во банка
Управување со сметки во банки
Управување со сметки во банки
Електронско плаќање и задолжувања за клиентите
Електронско плаќање и задолжувања за клиентите
Порамнување на сметките во банките
Порамнување на сметките во банките
Благајна
Благајна
Прогноза на паричен тек
Прогноза на паричен тек
Пишување чек
Пишување чек

Напомена: Можни се мали отстапувања на описите од самата верзија на Dynamics NAV / 365 Business Central. 

Microsoft Dynamics NAV е најпопуларниот ERP за мали и средни фирми во светот - 100.000 организации работат со Dynamics NAV / 365 Business Central. 

Избери некоја од категориите ...

Главна книга
Основата на секое сметководство со многу повеќе корисни функционалности од останатите софтвери
Ракување со готовина
Имај увид на парите во секое време
Основни средства
Набавка, распределување на вработен, амортизација, ревалоризација и расходување
Извештаи и анализи
Прави брзи и квалитетни одлуки базирани на аргументи
прикажи повеќе
color_logo_transparent_2x.png

Формирана во 1991, Логин Системи е македонска компанија за креирање и одржување на ЕРП деловни решенија (ERP solutions) базирани на индустрискиот стандард Microsoft Dynamics NAV / 365 Business Central.

Од своето постоење до денес, Логин Системи е секогаш лидер во областа што ја работи. 

Сподели:
LSLogoTransparentWOSlogan