Ракување со готовина

Имај увид на парите во секое време

#ЛСНадополнување

Благајна

Материјални трошоци и готовински приходи

Управувањето со готовината во Microsoft Dynamics NAV се прави во посебен дел од апликацијата каде што се сместени сите потребни функционалности за благајничко работење. Благајничкото работење е дел од дополнувањата на Логин Системи со кои се прилагодува Dynamics NAV на македонските закони и прописи.

 

Во модулот за работа со благајна постојат функционалности за внесување на благајнички трансакции (дневник на благајна) и печатење на каса-прими и каса-исплати во форма како што бараат македонските сметководители. Дополнително, на корисникот му е на располагање табела со трансакциски кодови за побрзо внесување на различните типови на случаи заедно со контата на кои треба да се искнижи трансакцијата.


Исто така, направено е прилагодување, во случај на фирми кои работат и продажба на големо и малопродажба, при наплата на побарувањата во готово, покрај стандардните документи да се печати и сметко-потврда која се дава на купувачот. Модулот работи со неограничен број на благајни во локална или странска валута.


Подетално објаснување за користење на благајната има на форумот на линкот тука ...

 


Повеќе инфо:
Сподели информација

Блог објави

Ракување со готовина
Функционалности за ракување со парите и сметките во банка
Управување со сметки во банки
Управување со сметки во банки
Електронско плаќање и задолжувања за клиентите
Електронско плаќање и задолжувања за клиентите
Порамнување на сметките во банките
Порамнување на сметките во банките
Благајна
Благајна
Прогноза на паричен тек
Прогноза на паричен тек
Пишување чек
Пишување чек

Напомена: Можни се мали отстапувања на описите од самата верзија на Dynamics NAV / 365 Business Central. 

Microsoft Dynamics NAV е најпопуларниот ERP за мали и средни фирми во светот - 100.000 организации работат со Dynamics NAV / 365 Business Central. 

Избери некоја од категориите ...

Главна книга
Основата на секое сметководство со многу повеќе корисни функционалности од останатите софтвери
Ракување со готовина
Имај увид на парите во секое време
Основни средства
Набавка, распределување на вработен, амортизација, ревалоризација и расходување
Извештаи и анализи
Прави брзи и квалитетни одлуки базирани на аргументи
прикажи повеќе
color_logo_transparent_2x.png

Формирана во 1991, Логин Системи е македонска компанија за креирање и одржување на ЕРП деловни решенија (ERP solutions) базирани на индустрискиот стандард Microsoft Dynamics NAV / 365 Business Central.

Од своето постоење до денес, Логин Системи е секогаш лидер во областа што ја работи. 

Сподели:
LSLogoTransparentWOSlogan