Главна книга

Основата на секое сметководство со многу повеќе корисни функционалности од останатите софтвери

#НапреденПакет

Трошковно сметководство

Подетален увид на трошоците и работењето

Трошковното сметководство е ефикасен начин за контрола на трошоците во фирмите и организациите.

Модулот во Dynamics NAV за трошковно сметководство овозможува прегледност и увид во буџетираните и реализираните трошоци во работењето, распределба по оддели, производи и/или проекти. Трошковното сметководство ги синхронизира трошковните информации со главната книга и потоа ги алоцира тие информации во различните трошковни центри и трошковни објекти.

Модулот за Трошковно сметководство ги нуди следните функционалности:

  • Пренос на трошоците од главната книга

  • Внесување и книжење на интерните трошоци и алокации директно во трошковниот дневник од Трошковното сметководство

  • Предефинира правила за распределба на трошоците на трошковната алокација

  • Картички и изведба во пакет

  • Сторно/поврат на алокации

 

Сподели информација

Блог објави

Главна книга
Функционалности за главна книга, книжења, буџетирање и трошоци
Општо за Главна книга
Општо за Главна книга
Консолидација
Консолидација
Центри на одговорност
Центри на одговорност
Распоред на сметки (конта)
Распоред на сметки (конта)
Основен XBRL
Основен XBRL
Одложувања
Одложувања
Буџети
Буџети
Трошковно сметководство
Трошковно сметководство
Налог за книжење
Налог за книжење
Алокација
Алокација
Интеркомпаниски книжења
Интеркомпаниски книжења

Напомена: Можни се мали отстапувања на описите од самата верзија на Dynamics NAV / 365 Business Central. 

Microsoft Dynamics NAV е најпопуларниот ERP за мали и средни фирми во светот - 100.000 организации работат со Dynamics NAV / 365 Business Central. 

Избери некоја од категориите ...

Главна книга
Основата на секое сметководство со многу повеќе корисни функционалности од останатите софтвери
Ракување со готовина
Имај увид на парите во секое време
Основни средства
Набавка, распределување на вработен, амортизација, ревалоризација и расходување
Извештаи и анализи
Прави брзи и квалитетни одлуки базирани на аргументи
прикажи повеќе
color_logo_transparent_2x.png

Формирана во 1991, Логин Системи е македонска компанија за креирање и одржување на ЕРП деловни решенија (ERP solutions) базирани на индустрискиот стандард Microsoft Dynamics NAV / 365 Business Central.

Од своето постоење до денес, Логин Системи е секогаш лидер во областа што ја работи. 

Сподели:
LSLogoTransparentWOSlogan