top of page

Главна книга

Основата на секое сметководство со многу повеќе корисни функционалности од останатите софтвери

Основен XBRL

#СтандарденПакет

Основен XBRL

Извоз на документи од Microsoft Dynamics NAV во XBRL (Extensible Business Reporting Language) формат и извоз во вид на XBRL таксономии во  Microsoft Dynamics NAV од интернет, електронска пошта или други системи. XBRL е XML-спецификација која користи прифатени стандарди за финансиско известување кое е базирано на стандардизирани основни ознаки на податоци.

 

Овој модул вклучува:


  • Способност за мапирање на вашата главна книга на XBRL таксономии со што истата XBRL инстанца на документи , може да се користи во различни цели, независно од форматот кој се бара од примателот на документот.

  • Поддршка за XBRL 2.1 спецификација објавена од XBRL Конзорциум

Повеќе инфо:
Link

Сподели информација

Блог објави

Дискусија - форум

Грешка во потпишување на ДДВ пријава на сајтот на УЈП - java.lang.reflect.invocationtargetexception (179)

Бруто плата за 2023 - Најниска и највисока основица за пресметување на придонеси (235)

УЈП: Пресметка на плата за 2023 година - нова верзија на клиентскиот софтвер и ново даночно ослободување (462)

ФВ Консалтинг: Минимален и максимален регрес за годишен одмор за 2022 година (К-15) (3755)

УЈП: Бруто плата 2022 - најниска и највисока основица за пресметување на придонеси (142)

Придонеси за плата и даночно ослободување за 2022 година (274)

Како-да: Пресметка и плаќање на кирија од фирма на сопственик – физичко лице преку УЈП (176)

Вид на обврска при пресметка на платите (106)

Каровска: Законот за заштита на лични податоци стапува на сила на 24 авг 2021 (193)

Про Агенс: Табеларен преглед на износите за регрес за годишен одмор во годината 2021 (4678)

Главна книга
Функционалности за главна книга, книжења, буџетирање и трошоци
Општо за Главна книга
Општо за Главна книга
Консолидација
Консолидација
Центри на одговорност
Центри на одговорност
Распоред на сметки (конта)
Распоред на сметки (конта)
Основен XBRL
Основен XBRL
Одложувања
Одложувања
Буџети
Буџети
Трошковно сметководство
Трошковно сметководство
Налог за книжење
Налог за книжење
Алокација
Алокација
Интеркомпаниски книжења
Интеркомпаниски книжења

Напомена: Можни се мали отстапувања на описите од самата верзија на Dynamics NAV / 365 Business Central. 

Microsoft Dynamics NAV / 365 Business Central е најпопуларниот ERP за мали и средни фирми во светот - 100.000 организации работат со Business Central. 

Избери некоја од категориите ...

bottom of page